USATO- Bradley Gladiator 5’9″ € 400

Usata pochissimo Bradley Gladiator
Dimensions: 5’9″× 19 1/2 × 2 3/8
€400